Werken bij AFM

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. De organisatie is gedragstoezichthouder van de gehele financiële marktsector: sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Iedere collega is gedreven om een substantiële bijdrage te leveren aan het verbeteren van de financiële sector. De AFM signaleert elk jaar de belangrijkste trends en bijbehorende risico’s die de financiële markten gaan beïnvloeden, om daarna haar toezichtagenda verder te kunnen ontwikkelen. Hier lees je meer over in 'Trendzicht'.

De AFM is trots op hun World-class Workplace!-keurmerk, dat aangeeft dat medewerkers bovengemiddeld graag bij de AFM werken. De score ligt boven de landelijke en sectorbenchmarks en is gebaseerd op zes elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots en het benutten van talenten.

Als maatschappelijke organisatie wil de AFM een afspiegeling zijn van de samenleving en een werkgever waar iedereen zichzelf kan zijn en geaccepteerd wordt. Dit vanuit een gevarieerd team qua ervaring, achtergrond en expertise met de gemeenschappelijke motivatie om de taak van de AFM zo goed mogelijk uit te voeren. De AFM erkent het talent en potentieel van iedere medewerker en benut dit ook. Deze denkwijze zorgt ervoor dat de AFM met een zo breed mogelijke blik de uitdagingen als gedragstoezichthouder elke dag opnieuw tegemoet kan treden.

“ Je moet wél bij de AFM komen werken als je met de nieuwste technologieën wilt werken om antwoorden te vinden op complexe vraagstukken. Als je op zoek bent naar een baan met afgebakende taken, dan kun je beter níet bij de AFM komen werken. ”

Linda Brandenburg
Linda Brandenburg
Corporate Recruiter
  • Hoofdkantoor in Amsterdam
  • 50% / 50%
  • Gem. leeftijd 42 jaar
  • Tussen de 650 en 700 werknemers

Ontwikkelen binnen het bedrijf

Het succes van de AFM staat of valt met de kwaliteiten, inzet en betrokkenheid van de medewerkers. Daarom wordt er veel aandacht geschonken aan zowel de professionele als persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en daarmee de ontwikkeling van de organisatie. Je neemt zelf de regie in handen en de AFM helpt je daarbij met een aantal instrumenten. Deze instrumenten zijn er om meer zicht te krijgen op jouw drijfveren, affiniteiten, ambities en ontwikkelpunten. Als het om de ontwikkeling van jouw talenten gaat, neem je zelf het roer in handen. Iedere medewerker is uniek. Daarom werkt alleen een individuele benadering. Je manager helpt je hierbij.

Waarom werken bij AFM

Gerda
Gerda
Senior Toezichthouder Marktintegriteit

Ik heb altijd al veel interesse gehad in de financiële markten. Tijdens mijn studie rechtsgeleerdheid en een stage in de advocatuur kwam ik in aanraking met de AFM. De missie van de AFM sprak me direct aan. Ik haal er veel voldoening uit om op dagelijkse basis bij te kunnen dragen aan transparante en eerlijke financiële markten. Daarbij is het werk in ons team bij marktintegriteit en handhaving heel tastbaar, heel concreet. Dit geeft veel voldoening.

Arjen
Arjen
Risk Officer

Om te beginnen natuurlijk vanwege de werkzaamheden die mij aanspreken. Maar de omvang van de organisatie speelt daarbij ook een belangrijke rol. Groot genoeg om veel aspecten van het vakgebied te kunnen toepassen, dat maakt ons werk veelzijdig. Tegelijkertijd de werkomgeving overzichtelijk genoeg om korte lijntjes te kunnen hebben met je collega’s.

Chantal
Chantal
Toezichthouder Marktintegriteit en Handhaving

Tijdens vorige banen in de commerciële sector merkte ik dat het commerciële voor mij niet zo vanzelfsprekend is. Denken vanuit het maatschappelijk belang daarentegen wel. Een baan bij de AFM past om die reden dus veel beter bij mij. Ook mocht het van mij allemaal wel iets spannender en dynamischer, een baan bij marktintegriteit en handhaving was dus een perfecte stap! Bijkomend voordeel was het werken in hartje Amsterdam, waardoor we vaak een lekkere lunch buiten de deur kunnen halen.

Ger
Ger
Junior Data Analyst

Bij de AFM krijg ik de kans om data-analyse in te zetten om toezicht te houden op de financiële markten. Hierdoor draag ik bij aan een eerlijk en duurzaam Nederland.

Linda
Linda
Corporate Recruiter

Voordat ik bij de AFM begon, werkte ik jarenlang in de commerciële sector. Toen een collega de overstap maakte naar een financiële toezichthouder, werd mijn enthousiasme voor deze professionele bedrijfstak aangewakkerd. Begin 2019 ben ik bij de AFM gestart en heb nog geen moment spijt van die keuze.

Elke
Elke
Hoofd Interne Auditdienst

Wat mij bijzonder aansprak bij de AFM was haar rol in de maatschappij als beschermer van de (lange termijn) belangen van de klanten van financiële instellingen. Daarnaast ook het feit dat de AFM nog niet zo lang bestond en dit een dynamische werkomgeving in opbouw met zich meebracht.

Banen bij AFM

Vakgebied

Wat is onze grootste uitdaging?

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de vernieuwing en professionalisering van ons toezicht. Voor alle afdelingen geldt dat digitalisering, internationalisering en versnippering in de markt grote impact zullen hebben. De voortschrijdende digitalisering van de sector biedt kansen om met behulp van data beter zicht te krijgen op de markt en toezichtprocessen efficiënter te maken. De internationalisering van de sector maakt internationale samenwerking noodzakelijk om het uitbreidende en veranderlijke speelveld effectief te beïnvloeden.

‘Ons toezicht blijven professionaliseren en meer focussen op internationale samenwerkingen.’

AFM