Banen

Beleidscontroller Financieel-Economische Zaken

Tijdelijk gesloten

Beleidscontroller Financieel-Economische Zaken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Den Haag

Wat is vereist?

 • Wo-diploma, bijvoorbeeld in de richting bedrijfseconomie, bestuurskunde of soortgelijk
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in een controlfunctie
 • Goed kunnen omgaan met de complexe (besluitvormings)processen binnen een ministerie
 • Je makkelijk kunnen bewegen in een politiek-bestuurlijke organisatie
 • Kennis van overheidsfinanciën en bij voorkeur affiniteit met de thema’s natuur en visserij
 • Sterk cijfermatig inzicht en goede adviesvaardigheden
 • Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift
 • Motiverend, verbindend en kritisch
 • Bereid om soms buiten kantoortijden te werken

Wat krijg je?

 • €3.816 - €5.671 bruto p/m (schaal 12)
 • 36-urige werkweek
 • xx vakantiedagen
 • Mogelijkheden rondom persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 • Individueel Keuzebudget (16,37% van je bruto jaarsalaris, in te zetten als salaris, verlof of overige financieel vriendelijke doelen)
 • Studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, OV-reiskostenvergoeding en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

Wat doe je?

 • 40% Beleidsdirecties adviseren bij beleidsontwikkeling
 • 25% Ambtelijke en politieke top van LNV adviseren
 • 25% Overleg met minister van Financiën
 • 10% Overleg met andere directies

Deze vacature is gemaakt op basis van gesprekken met medewerkers in de functie. Zo krijg jij een realistisch beeld van de baan.

Vacature

Als Beleidscontroller Financieel-Economische Zaken bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van beleidscontroles op het gebied van natuur en visserij. Dit zijn onderwerpen met (inter)nationale impact, waarvoor veel media-aandacht is. Denk aan beleid rondom de effecten van de Brexit op de visserij of beleid op het gebied van natuurherstel. Er is flink wat nieuw beleid in ontwikkeling en het ministerie heeft stevige ambities. Je beoordeelt of deze plannen haalbaar zijn. 

Daarnaast adviseer je zelf in Den Haag over de financiële risico’s van complexe beleidsdossiers op de verschillende gebieden en denk je strategisch mee. Hierbij ligt jouw focus vooral op financiële of politiek-bestuurlijke regelingen met hogere belangen. Je werkt aan zowel kort- als langlopende dossiers, waarbij je de risico’s in kaart brengt en betrokken bent in regelingen die opgesteld moeten worden. Per project werk je dus aan de voorbereiding, uitvoering en verantwoording hiervan. Je bent ook het aanspreekpunt voor externe partijen.

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft als concerncontroller de taak een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende besteding van de middelen en een ordelijk en controleerbaar financieel en materieel beheer te borgen. De missie van de directie FEZ is allereerst dat de financiële huishouding van het departement op orde is (juist, tijdig en volledig). FEZ ziet erop toe dat de politieke en maatschappelijke opgaves waar LNV voor staat binnen de beschikbare middelen op een rechtmatige en doelmatige wijze worden gerealiseerd.

Als je graag een onvoorspelbare baan hebt waarbij je verschillende belangen tegen elkaar afweegt om zo tot een optimaal resultaat te komen, dan is dit een baan voor jou.

Werkweek

Beleidscontroller Financieel-Economische Zaken

Op een interessante werkdag lukt het om een politiek gevoelig dossier af te stemmen met de beleidsdirectie, het ministerie van Financiën en de directie FEZ. Hierdoor kun je verder met een maatschappelijk vraagstuk.

Op een matige werkdag is je hele dag volgepland met overleggen, waardoor je aan het einde van de werkdag nog een volle mailbox hebt.

 • 08:00
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
  • Wekelijkse terugkoppeling van LNV
  • Weekstart met directe collega's
  • Mails lezen en beantwoorden
  • Kritische vragen uitzoeken en beantwoorden
  • Teamleden coördineren en coachen
  • Beleidsdirecties adviseren bij beleidsontwikkeling
  • Ambtelijke en politieke top van LNV adviseren
  • Lunch
  • Gevoelig dossier afstemmen met beleidsdirectie, het ministerie van Financiën en de directie FEZ
  • Mails lezen en beantwoorden
  • Beleidsdirecties adviseren bij beleidsontwikkeling
  • Overleg met minister van Financiën
  • Overleg voorbereiden

Voorbeeld uit de praktijk

Er moet een complex beleidsdossier met een grote financiële component afgestemd worden met het ministerie van Financiën en andere departementen. Hoe ga je te werk?

Binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben jullie de opdracht gekregen om een een beleids- of subsidieregeling te realiseren. De financiële details daarvan moeten afgestemd worden met het ministerie van Financiën. Nadat je team de details op papier heeft gezet, stem je dit intern af en ga je dit vervolgens afstemmen met het ministerie van Financiën. Zij stellen kritische vragen met als doel de beleids- of subsidieregeling zo optimaal mogelijk te krijgen. Dit kunnen vragen zijn over de doelmatigheid of over of het belastinggeld wel goed besteed wordt. Bij het beantwoorden van deze vragen moet je soms hogere afdelingen betrekken, omdat je er op jullie niveau niet uit komt. Na dit langlopende project kom je tot een eindproduct en bereiden jullie de politieke besluitvorming voor.

Groeipad

Beleidscontroller Financieel-Economische Zaken

Werken bij Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Boeren, tuinders en vissers produceren in verbondenheid met waarden van duurzaamheid en welzijn en moeten economisch perspectief hebben. Het ministerie van LNV stimuleert de vitalisering van de plattelandsregio’s in Nederland en werkt aan herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie van LNV doet er alles aan om de internationale koppositie van de agrarische sector te verstevigen. De nadruk ligt hierbij op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

 • Kantoor in Den Haag
 • 3.900 werknemers
 • 50% / 50%
 • Gem. leeftijd 47 jaar
 • Hybride werken

Interessante baan?