Werken bij Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Boeren, tuinders en vissers produceren in verbondenheid met waarden van duurzaamheid en welzijn en moeten economisch perspectief hebben. Het ministerie van LNV stimuleert de vitalisering van de plattelandsregio’s in Nederland en werkt aan herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie van LNV doet er alles aan om de internationale koppositie van de agrarische sector te verstevigen. De nadruk ligt hierbij op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Je moet níet bij ons gaan werken als je niet tegen een veranderende omgeving kunt, want elke dag is anders. Je moet wél bij ons gaan werken als je mee wilt denken over maatschappelijke thema's en op zoek bent naar een werkomgeving waar van alles gebeurt.

Anneke Jonkers
Senior Adviseur Recruitment en Arbeidsmarkt
  • Kantoor in Den Haag
  • 3.900 werknemers
  • 50% / 50%
  • Gem. leeftijd 47 jaar
  • Hybride werken

Ontwikkelen binnen het bedrijf

Als medewerker van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kun je je volop ontwikkelen. Je wordt aangemoedigd om externe opleidingen en workshops te volgen. Daarnaast ben je vrij om deel te nemen aan interne cursussen om je kennis bij te schaven en je capaciteiten te ontwikkelen.

Banen bij Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vakgebied

Wat is onze grootste uitdaging?

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én tegen elkaar schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en dit kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen, en internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

‘Het ministerie van LNV staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland.’

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit