Werken bij Kindercentra Puck&Co

Kindercentra Puck&Co is een professionele aanbieder van kinderopvang met oog voor opvang op kleine schaal. Er wordt een uitdagende, veilige en goed voorbereide omgeving aangeboden waarin kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen en waar ouders keuzes kunnen maken. Kinderopvang is namelijk een groot onderdeel in zowel het leven van het kind als dat van de ouders. Daarom is het belangrijk dat de opvang die Kindercentra Puck&Co biedt goed aansluit bij de persoonlijke situatie.

Bij Kindercentra Puck&Co kan men terecht voor:

Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
Peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar
Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar

Er zijn locaties in Didam, Dieren, Doesburg, Duiven, Ellecom, ‘s-Heerenberg, Loil, Rheden, Rozendaal, Spankeren, de Steeg, Velp en Westervoort.

De kernwaarden van Kindercentra Puck&Co zijn Verantwoordelijk, Verbindend, Transparant, Vakmanschap en Inspirerend.

  • Hoofdkantoor in Didam
  • 98% / 2%
  • Gem. leeftijd 38 jaar
  • 210 medewerkers

Ontwikkelen binnen het bedrijf

Bij Kindercentra Puck&Co is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, o.a. middels coaching, passend bij de individuele behoeften. Daarnaast worden er verschillende opleidingsmogelijkheden aangeboden. Ontwikkeling vindt in eerste instantie mogelijk in de breedte middels verdieping. Hiernaast maken we ook gebruik van de Puck@cademy. Dit is het speciale leer- en communicatieplatform van Kindercentra Puck&Co. Via de Puck&cademy kan scholing (op maat) worden gevolgd, informatie gevonden (protocollen/richtlijnen), kortom alles wat je als pedagogisch medewerker nodig hebt om goed en prettig te kunnen werken en goed verbonden te zijn met de organisatie.

Waarom werken bij Kindercentra Puck&Co

Miranda Lubbers
Miranda Lubbers
Pedagogisch Medewerker

Kinderopvang heeft mij altijd aangetrokken. Puck&Co heeft een aantal integraal kindcentra's (IKC) Daar werken onderwijs en opvang nauw samen door dezelfde visie te volgen. Kinderen komen hier als baby binnen en verlaten "ons" pas weer als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Hiervoor ben ik een jaar locatieverantwoordelijke geweest maar miste het contact met de kinderen en ouders toch wel. Ik ben blij dat ik nu weer wat dichter bij de ontwikkeling van de kinderen sta.

Hanneke Hendriks
Hanneke Hendriks
Pedagogisch Medewerker op de peuteropvang

Ik ben voor Puck&Co gaan werken, omdat zij het kind voorop stellen en in samenwerking met de ouders/opvoeders en andere belangrijke personen in de omgeving van het kind bewust iets toe willen voegen aan de ontwikkeling van kinderen. Er is niet alleen aandacht voor opvang, maar ook voor ontspanning en vrije tijd. Er wordt op een transparante manier gecommuniceerd en er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van alle medewerkers. Dit zijn allemaal zaken die ik voor mijzelf in mijn dagelijks leven erg belangrijk vind.

Banen bij Kindercentra Puck&Co

Vakgebied

Wat is onze grootste uitdaging?

Wij bereiken onze doelen door het kind centraal te stellen. Daarnaast delen wij de zorg met ouders en bieden wij hen ondersteuning met onze kennis en expertise. Bij Kindercentra Puck&Co werken we samen en mét elkaar, alles in het belang van het kind. Niet alleen omdat je samen sterker staat, maar ook omdat we hiermee het ultieme voorbeeld zijn voor “onze kinderen”. Onze missie luidt dan ook: “Alles draait om uw kind”.

‘Onze missie is om de beste kinderopvang te zijn in de regio.’

Kindercentra Puck&Co