Werken bij De Kernen

Bij De Kernen zetten 52 mensen zich elke dag in om de kwaliteit van wonen en leven in de 38 landelijke dorpen waarin huurders wonen mogelijk te maken. De Kernen heeft circa 5.200 huurwoningen. Het werkgebied ligt in de Bommelerwaard, Land van Maas en Waal en Tielerwaard en is verdeeld over zes gemeenten. Ruimte voor mensen vindt De Kernen letterlijk en figuurlijk belangrijk. Het is de visie en vormt daarmee het kompas van de organisatie.

De Kernen werkt hard aan duurzaamheid, zowel voor de bewoners als in faciliteiten voor medewerkers. De bedrijfsauto's zijn bijvoorbeeld al 100% elektrisch en collega's die een bedrijfsauto rijden, krijgen thuis een laadpaal gefaciliteerd.

Stages
De Kernen is altijd op zoek naar jong talent. Wil jij je tijdelijk verbinden aan onze organisatie? Wil je hier misschien wel iets langer werken om jouw bijdrage te kunnen leveren aan duurzaam wonen? Wij bieden veel stagemogelijkheden, zoals meeloopstages, onderzoeksopdrachten en afstudeerstages op diverse terreinen: vastgoed, sociaal beheer, administratief, servicedienst, wijkbeheer, communicatie enzovoort.

Het werkveld van De Kernen is zeer divers en boeiend. Onze woningcorporatie staat midden in de maatschappij. Belangrijke thema’s die in het nieuws zijn, kom je bij ons dagelijks tegen. Denk bijvoorbeeld aan de wooncrisis en het klimaat. Wij werken aan duurzame nieuwbouw, renovaties, duurzame energiebesparing, ontwikkeling van nieuwe woonvormen, digitalisering, betaalbare woonlasten, huurders betrekken, leefbare wijken, wet- en regelgeving. Daarbij werken we intensief samen met onder meer gemeenten, zorg- en welzijnspartijen en andere collega corporaties. Er zijn dus op verschillende vakgebieden interessante stagemogelijkheden, waarin jij de kans krijgt veel te leren en mee te ontwikkelen. Werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn afhankelijk van jouw studie of opleiding en in welk jaar je zit. Loop je stage bij ons, dan betrekken wij jou altijd maximaal. Je gaat mee naar overleggen, je doet mee aan interne bijeenkomsten en draait zoveel mogelijk gewoon mee. Doe je een afstudeeronderzoek, dan is jouw rol iets anders, maar ook dan loop je zoveel mogelijk als collega mee. We heten je altijd van harte welkom. Mail gerust naar solliciteren@dekernen.nl of kom een kop koffie of thee drinken om jouw vragen en ideeën voor te leggen. Wij bieden onze stagiaires een stagevergoeding van €400,- bij een stage van 36 uur per week.

“ Je moet niet bij De Kernen gaan werken als je graag een manager wilt hebben of wilt zijn en van een formele organisatie houdt. Kom wel onze netwerkorganisatie versterken als je graag met plezier wilt werken, verantwoordelijkheid wilt nemen en niet bang bent om feedback te geven of te ontvangen. ”

Marinus Kempe
Directeur-Bestuurder
  • Hoofdkantoor in Hedel
  • 52 werknemers
  • 40% / 60%
  • Hybride werken
  • Netwerken & zelfregie

Ontwikkelen binnen het bedrijf

Zelfregie is een van de pijlers van de organisatie. Met zelfregie werk je makkelijker in een netwerkorganisatie, die De Kernen is. De basis van zelfregie is persoonlijk leiderschap. Om daaraan te werken en jezelf nog beter te leren kennen, werkt De Kernen met Profile Dynamics®. Dit helpt je, omdat je de persoonlijke waarden die jou motiveren goed leert kennen.

Waarom werken bij De Kernen

Marinus Kempe
Marinus Kempe
Directeur-Bestuurder

Wonen is een eerste levensbehoefte van mensen. Daar een bijdrage aan leveren vind ik prachtig en waardevol werk. Bij De Kernen sta ik midden in de maatschappij, waarin veel in beweging is. Ik zet me hier vol in op mensgericht organiseren en duurzaam en betaalbaar wonen.

Gerie Keppel
Gerie Keppel
Werkvoorbereider - vakgroep PO (Planmatig Onderhoud)

Bij De Kernen heb ik de kans gekregen om te ontwikkelen van een ondersteunende functie naar een zelfstandige functie. Niet alleen energie, maar ook circulariteit en klimaatadaptatie zijn een onderdeel van de verduurzaaming van onze woningportefeuille. Samen met onze vakgroepen ervoor zorgen dat huurders een duurzame en comfortabele woning krijgen met betaalbare woonlasten.

Banen bij De Kernen

Vakgebied

Wat is onze grootste uitdaging?

We leven in een tijd waarin veel onder druk staat. Denk aan de wooncrisis en de klimaat- en energiecrisis. Het goede nieuws is dat wij hier iets in kunnen betekenen. Zo zetten we al jaren geleden fors in op verduurzamen waardoor we tot de meest duurzame woningcorporaties van Nederland behoren. In 2021 waren we nummer 1 en dit jaar staan we nog steeds in de top 10. Dit is een mooie prijs, maar onze grootste uitdaging is onze huurders een betaalbaar en energiezuinig huis te bieden. Een andere uitdaging is voldoende woningen beschikbaar hebben. Om onze rol als sociale huisvester goed in te kunnen vullen, werken we dan ook samen met diverse partners die net als wij graag verschil willen maken. En daarbij oog hebben voor een duurzame aanpak.

‘Ruimte voor mensen.’

De Kernen